Nye alphareg Medlem er klar for kontrolert leveranse

Nye alphareg Medlem er klar for kontrolert leveranse!

Nye alphareg Medlem er en videreføring av AlphaReg Medlemssystem. Med kontrolert leveranse mener vi at et utvalg av nye og eksisterende kunder får tilbud om igangkjøring av den nye modulen først. Dette for å sikre at vi kan yte nødvendig støtte og service til dere i oppstartfasen. Mange av dere eksisterende kunder benytter veldig gamle versjoner og benytter løsningen på forskjellig måte. Vi må sikre at konverteringen fra gammel til ny løsning fungerer bra.

Vi vil sende dere tilbud om oppgradering fortløpende. Hvis du ikke tidligere har vært i kontakt med oss angående nye alphareg Medlem, og du ønsker å få oppgradert så snart som mulig, så send oss en epost til: post@alphareg.no eller ring oss på 71 25 75 55.

Medlem leveres som en modul i alphareg og modulen inkluderer fakturering og er tett koplet til Regnskap, men det er ikke et krav at man kjøper alphareg Regnskap for å nyttiggjøre seg funksjonaliteten i Medlem.

Skroll til toppen