Siste versjon: 10. juni 2018

Personvernerklæring

Overordnet om AlphaReg AS retningslinjer for bruk av kundedata, private data og personvern

AlphaReg AS legger energi i å sikre din personlige informasjon og vi ønsker med dette å gjøre deg kjent med hva vi lagrer, hvordan vi bruker informasjonen og hva og hvor vi synliggjør informasjonen. Retningslinjene for personvern (dette dokument) beskriver vår praksis i forbindelse med din tilgang til våre produkter og tjenester knyttet til programvaren alphareg.

Vi referer med lenker til andre nettsteder for (enkelhets skyld) utvidet informasjon. Vi er ikke ansvarlige for personvernspraksis eller innholdet på disse nettstedene.

Bakgrunnen for denne presiseringen er introduksjonen av nye personvernregler i Europa samlet under betegnelsen eller forkortelse GDPR.

Kontakt oss

Har du spørsmål, send oss ​​en epost til post@alphareg.no merket «Personvern» etterfulgt av lisensnummeret i emnefeltet dersom du er aktiv bruker eller skriv til oss:

AlphaReg AS

Øvre veg 30

6415 Molde

Att: Personvern

GDPR Opt-In og Opt-Out

Et grunnleggende krav i GPDR er såkalt opt-in opt-out. Begrepet dekker regler for å godta en funksjon (opt-in) eller å melde deg av en funksjon (opt-out). I prinsippet skal alle ikke vesentlige funksjoner godtas av brukeren.

Hvilken personlig informasjon samler vi om deg?

Når du bruker programvaren alphareg eller bestiller samme programvare kreves det noen obligatoriske opplysninger (se bilde under der de obligatoriske feltene er merket med rød *).

Persondata

Persondata selges ikke. Persondata (ikke kundedata) anonymiseres (slettes) fra kundebasen dersom lisensen ikke har vært i bruk i løpet av de siste 24 månedene.

Innsyn

Du kan når som helst få innsyn i den informasjon som er lagret om individ (kontaktperson, juridisk person) og organisasjon (kunde). Send en epost til post@alphareg.no merket «Innsyn» i emnefeltet etterfulgt av lisensnummeret. eposten blir returnert med underlag på lagret informasjon i løpet av tre virkedager.

Sletting av persondata

Du kan når som helst kreve sletting av persondata, men kundeforholdet krever en kontaktperson eller en juridisk person. Det betyr at for eksempel en avgående kasserer i et lag eller forening må oppdatere kontaktinformasjonen med ny kasserer før sletting iverksettes.

Sletting fra operativ database skjer innen tre arbeidsdager etter at varsel er mottatt og oppdatert lisensinformasjon med ny kontakt er blitt verifisert. Aktuell backup syklus (per i dag 10 dager) hos AlphaReg AS bestemmer når all informasjon knyttet til gammel kontaktperson er ute av AlphaReg AS systemer.

Send en epost til post@alphareg.no merket «Slett kontakt» i emnefeltet etterfulgt av lisensnummeret. I meldingen skal det også opplyses om avgående og tiltredende kontaktperson (navn, telefonnummer og epost).

Sletting av kundedata

Dersom en ønsker å få slettet all informasjon på kunde (organisasjon, firma, lag, forening samt kontaktperson) vil slik sletting følge norske lover som for eksempel regnskapslov og føringer fra AlphaReg AS regnskapsfører og revisor.

Kundedialogen

Personlig informasjon er informasjon som identifiserer deg som individ eller informasjon relatert til en identifiserbar person. Alle kunder må registrere en kontaktperson, en såkalt juridisk person som er AlphaReg AS kontaktpunkt mot kunden. Du som vår kundes juridiske person er supportkontakt, fakturamottaker og generelt kontaktpunkt.

 

Brukerstøtte

Brukerstøtte (supportsaker) blir registrert og knyttet til kunden og deg som kundens kontaktperson.

Markedsaktiviteter

Vi registrerer din respons på markedsaktiviteter.

Nyhets brev

Vi registrerer din respons på nyhetsbrev og tilsvarende materiale.

Andre individ

Hvis du gir oss personlige opplysninger knyttet til andre individ (ny kontaktperson, vikar, assistent, ferieavløser etc) vil slik informasjon bli registrert som en ny kontaktperson på kunden i tillegg til deg. Informasjon blir implisitt forstått som at du har fullmakt på annens vegne og tillater oss å bruke informasjonen i samsvar med retningslinjene for personvern og de innstillinger du har satt på din egen profil.

Aktiviteter på www.alphareg.no

Vi registrerer alle bevegelser på alpharegs webside, men slik registrering foregår ikke på individnivå. All analyse av bevegelser på websiden skjer på et aggregert nivå. For eksempel den og den artikkelen har vakt interesse fordi x% av de besøkende faktisk har brukt 2 minutter på stoffet. Vi registrerer ikke posisjon, maskinvare, ip- adresse eller annen informasjon i din ende av dialogen som en kunne lese ut av et besøk på våre websider.

Data fra andre kilder

AlphaReg AS benytter data fra åpne kilder i sine strategiske vurderinger, markedsaktivitet og planlegging. Eksempler på slike kilder er Brønnøysund registrene, analysefirma (for eksempel Proff), bransjeregister og selskap som leverer demografiske data.

Berettiget behov (legitim interesse)

Personvern reguleringene i GPDR åpner for såkalt «god grunn» i forhold til bearbeiding av persondata så fremt slik bearbeiding eller bruk har minimal påvirkning på ditt personvern og at slik bearbeiding bør være forventet. Eksempler på slik bearbeiding kan blant annet være å etterse at våre nettverk og lagret informasjon er trygge, kredittkortbetaling, sikre korrekte data slik at forretningsprosessen går uten forstyrrelser og å forhindre svindel eller andre ulovligheter.

Tjenester, service og dialog

Vi benytter dine persondata for å kunne levere de tjenester som du som kunde forventer eller som er dekket i lisensavtalen vi har med deg. Eksempler på slike tjenester kan være brukerstøtte, forslag på produktforbedringer, spørsmål og klager, forretningsinformasjon (for eksempel prisendringer og endringer i andre betingelser), betalinger, spørreundersøkelser, markedsundersøkelser og liknende.

Innsamling av data

Vi samler personlig informasjon på flere måter, inkludert:

Via de tjenester vi leverer

Registrering: Når du registrerer deg for alphareg, samler vi personlig informasjon. For eksempel kan registrering for programvaren kreve en unik e-postadresse og navn. Tilsvarende når du registrer deg for et kurs.

Fakturering: For å abonnere på alphareg, samler vi inn og bruker navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kreditt- eller debetkortinformasjon og annen fakturerings informasjon.

Spesialtilbud: Vi samler personlig informasjon, for eksempel navn og e-post, fra deg når du deltar på spesialtilbud.

Markedsundersøkelser: Vi og våre tjenesteleverandører samler inn personlig informasjon fra deg gjennom frivillige undersøkelser eller tilbakemeldings programmer, via våre tjenesteleverandørers plattformer, via telefon og via post. Vi vil be deg om ditt samtykke til behandling av informasjon på oppsamlingsstedet.

Kontakt med vår brukerstøtte: Vi samler personlig informasjon fra deg i ikke-digitale sammenhenger, inkludert for eksempel når du via telefon kontakter kundeservice.

AlphaReg AS benytter ikke sosiale medier i innsamlings øyemed.

Hva gjør vi med personlig informasjon vi samler om deg?

Vi samler inn, bruker eller på annen måte behandler personlig informasjon som tillatt i henhold til gjeldende lov, inkludert hvor det er basert på ett eller flere av følgende:

– Samtykket du gir oss på tidspunktet for innhenting av dine personlige opplysninger;

– Utførelsen av kontrakten vi har med deg;

– Overholdelse av en juridisk forpliktelse som vi er underlagt eller

– De legitime interessene til AlphaReg AS, en tredjepart eller deg selv. «Legitim interesse» er et teknisk begrep under forskriften. Det betyr at det er gode grunner til behandling av dine personlige opplysninger, og tiltakene er truffet for å minimere innvirkningen på dine personvernrettigheter og interesser. Se avsnittet berettiget behov over.

Vi bruker informasjonen for bedre å forstå deg og tilpasse visse funksjoner i alphareg for å gi deg en forbedret opplevelse av produktet.

Vi og våre tjenesteleverandører bruker informasjonen vi har om deg for følgende legitime forretningsformål:

  • For revisjonsformål, for å verifisere at våre interne prosesser fungerer som beregnet og i samsvar med juridiske, forskriftsmessige og kontraktsmessige krav;
  • For svindel- og sikkerhetsovervåkning, blant annet for å oppdage og forebygge hacking; og
  • Å forstå og vurdere tilfredshet med våre tjenester eller vår kundeservice.

Vi engasjerer oss i disse aktivitetene for å håndtere vårt avtaleforhold med deg, for å overholde en lovlig forpliktelse, eller fordi vi har en legitim interesse.

Aggregering og / eller anonymisering av personlig informasjon. Vi samler og / eller anonymiserer personlig informasjon slik at den ikke lenger vil bli vurdert som personlig identifisering. Vi gjør det for å generere andre data for bruk, som vi kan bruke for ethvert formål.

Med hvem deler vi personlige opplysninger vi samler?

Deling i AlphaReg AS. Vi deler dine personlige opplysninger med våre partnere for de formålene som er oppført i disse personvernreglene.

Deling med tjenesteleverandører. Vi samarbeider med andre selskaper, agenter eller entreprenører («tjenesteleverandører») for å yte tjenester på våre vegne. Disse tjenestene er for eksempel kredittkort, betaling og fakturabehandling, oppfyllelse av ordrer, informasjonsteknologi og relatert infrastrukturavdeling, kundeservice, annonsevisning, frakt, epostdistribusjon, listebehandling og analyse, undersøkelser / intervjuer, eller kampanjeadministrasjon. For å utføre disse tjenestene (for eksempel betaling) har våre tjenesteleverandører tilgang til dine opplysninger, inkludert dine personlige opplysninger helt eller delvis. Opplysninger som er nødvendig for å utføre oppdraget.

Deling med andre tredjeparter. Vi vil ikke selge, leie, bytte eller godkjenne noen tredjepart (unntatt våre tjenesteleverandører) for å bruke e-postadressen din uten din tillatelse. Ingenting i denne personvernpolitikken er ment å begrense bruken eller delingen av aggregerte eller anonymiserte opplysninger på noen måte.

Vi kan bruke en tredjeparts betalingstjeneste til å behandle betalinger gjennom våre tjenester. Hvis du ønsker å betale gjennom våre tjenester, vil din personlige informasjon bli innsamlet av en slik tredjepart og ikke av oss, og vil bli underlagt tredjeparts personvernregler, i stedet for denne personvernpolitikken. Vi har ingen kontroll over, og er ikke ansvarlige for, denne tredjeparts samling, bruk og utlevering av dine personlige opplysninger.

Vi har en berettiget interesse i å vise eller overføre din personlige informasjon til en tredjepart i tilfelle omorganisering, fusjon, salg, joint venture, oppdrag, overføring eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende saker). Slike tredjeparter kan for eksempel omfatte en overtakende enhet og dets rådgivere.

Overholdelse av juridisk prosess. Vi kan få tilgang til, lagre og vise personlige opplysninger dersom vi er pålagt å gjøre det ved lov eller at vi har god tro på at slike tiltak er nødvendige for å (1) overholde loven eller juridisk prosess; (2) beskytte og forsvare våre rettigheter og eiendom; (3) beskytte mot misbruk eller uautorisert bruk av våre tjenester; (4) beskytte den personlige sikkerheten eller eiendommen til brukerne eller offentligheten (blant annet betyr dette at hvis du gir feil informasjon eller forsøker å utgi deg for noen andre, kan informasjon om deg bli vist som en del av enhver undersøkelse av dine handlinger ); og (5) samarbeide med offentlige myndigheter (som kan være utenfor ditt land).

Andre opplysninger som er teknisk innsamlet

Annen informasjon som ikke identifiserer deg spesifikt og samles inn via teknologi. Det inkluderer sporingsinformasjon samlet av oss og tredjeparter.

Vi bruker ulike Internett-teknologier til å administrere, og spore bruken av våre tjenester. Vi bruker denne informasjonen til ethvert formål, bortsett fra hvor vi er avgrenset av gjeldende lov. Informasjon som vi samler inn ved hjelp av disse teknologiene, er kombinert med personlig informasjon om deg. Hvis vi kombinerer informasjon med personlig informasjon, behandler vi den kombinerte informasjonen som personlig informasjon.

Enhetsinformasjon. Tredjepart samler inn informasjon om datamaskinen, mobilenheten eller annen enhet du bruker for å få tilgang til våre tjenester, for eksempel IP-adresser (region eller generell plassering hvor datamaskinen eller enheten din har tilgang til Internett), geografisk plasseringsinformasjon, unik enhet identifikatorer, nettlesertype, nettleserspråk og annen transaksjonsinformasjon.

Cookies, Beacons, Local Storage og andre lignende teknologier. Vi bruker «Cookies», Web- beacons, koder og skript og andre lignende teknologier, inkludert lokale lagringsobjekter som HTML5. Disse teknologiene tillater oss å administrere tilgang til og bruk av AlphaReg sine tjenester og hjelpe oss å forstå hvordan folk bruker tjenestene. Du vil ikke kunne få korrekt tilgang til bestemte områder av våre nettsteder, hvis datamaskinen ikke godtar informasjonskapsler fra oss (permanent eller temporært). Fordi det ikke er noen akseptert standard for hvordan du svarer på «ikke spore» nettleserbaserte signaler, reagerer vi ikke på slike signaler. For mer detaljert informasjon om bruken av informasjonskapsler og lokal lagring, og hvordan du håndterer dem for våre tjenester, se gjeldende Alphareg sine retningslinjer og begrunnelse til bruk av Cookies og liknende teknologier.

Noen generelle tips utenfor AlphaReg sine retningslinjer

Du kan velge bort bruk av Google Doubleclick-cookie ved å besøke personvernreglene for Google-annonsen. Hvis du vil ha mer informasjon om denne praksisen, og for å lære hvordan du kan melde deg av den i desktop- og mobilnettlesere på den aktuelle enheten, kan du gå til about ads  og network advertising . Du kan laste ned AppChoices-appen her  for å melde deg ut i mobil apper.

Din tilgang til våre nettsider bør ikke påvirkes dersom du ikke godtar informasjons kapsler som serveres av tredjeparter

Hvordan motta e-post?

Du kan velge å ikke motta kommersielle epostmeldinger i fremtiden ved å enten følge instruksjonene «unsubscribe» som ligger nær bunnen av hver e-post, eller du kan sende oss en epost til post@alphareg.no med «Unsubscribe» fulgt av lisens- eller kundenummeret (hvis slik informasjon forefinnes) i emnefeltet.

Klage

Du kan sende inn en klage til en databeskyttelses myndighet for ditt land eller din region, eller der det oppstår et påstått brudd på gjeldende lov om databeskyttelse. En liste over EUs databeskyttelses myndigheter er tilgjengelig her

Sensitive personopplysninger

Med mindre det er spesifikt forespurt (for eksempel i forbindelse med en bestemt undersøkelse) ber vi at du ikke sender oss og ikke avslører sensitiv personlig informasjon (f.eks. Personnummer, informasjon knyttet til rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religion eller annen tro, helse, biometri eller genetiske egenskaper, kriminell bakgrunn eller fagforening) på eller gjennom våre tjenester eller på annen måte for oss. Eventuell forespurt informasjon som inneholder sensitiv informasjon om helse, politiske meninger, etnisitet, rase, religion, sexliv eller seksuell orientering vil ikke og skal aldri forekomme fra AlphaReg AS.

Datalagring over tid

Vi oppbevarer personlig informasjon så lenge som nødvendig eller tillatt gitt av formålet (e) i samsvar med gjeldende lov. Kriteriene som brukes til å bestemme slikt inkluderer:

  • Så lenge du har et løpende forhold til våre tjenester;
  • Hvorvidt det er en lovlig forpliktelse som vi er underlagt (for eksempel krever visse lover at vi skal føre oversikt over transaksjonene dine i en viss periode før vi kan slette dem); eller
  • Hvorvidt oppbevaring er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (for eksempel i lys av gjeldende vedtekter om begrensninger, rettssaker eller regulatoriske undersøkelser).

Informasjons beskyttelse

Vi søker å beskytte personlig informasjon med rimelige organisatoriske, teknologiske og fysiske beskyttelser i forhold til følsomheten til personlig informasjon. Selv om vi tar passende tiltak for å beskytte informasjonen din, kan vi ikke garantere den absolutte sikkerheten. For å beskytte dataene dine ytterligere, anbefaler vi generell årvåkenhet og sunn skepsis både ved bruk av våre tjenester og tredjeparts tjenester (for eksempel at du bruker komplekse og forskjellige passord der det skulle være nødvendig). Hvis du har grunn til å tro at samhandlingen med oss ​​innebærer uregelmessigheter, vennligst informer oss umiddelbart, se avsnittet «Kontakt oss» ovenfor.

Endringer i retningslinjer for personvern (dette dokument)

Vi vurderer denne personvernpolitikken regelmessig i lys av endringer i forretningspraksis, teknologi og juridiske krav. Som et resultat blir det oppdatert fra tid til annen. Eventuelle slike endringer vil bli lagt ut på denne siden. Hvis vi gjør en vesentlig endring i måten vi bruker eller deler dine personlige opplysninger på, vil du bli varslet via e-post. Sørg derfor for å holde dine registrerte opplysninger hos oss oppdatert.

Skroll til toppen