Merverdiavgift: Viktig endring i 2017

mvaendring

Omsetningsoppgaven for merverdiavgift erstattes fra 2017 av skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen).
Meldingen har både nye og endrede poster.

Hensikten er å gjøre plass til merverdiavgift (mva) ved innførsel av varer. Fra 2017 skal denne avgiften oppgis og avregnes sammen med innenlandsk mva.

Ansvaret for avgiften overføres da fra Tolletaten til Skatteetaten, som et ledd i regjeringens arbeid for en mer effektiv skatte- og avgiftsbehandling.

Gjelder for mva-registrerte

Endringen i mva-meldingen berører alle som er mva-registrert. At mva ved innførsel avregnes terminvis i det vanlige mva-opp-gjøret, gir en likviditetsfordel for de bedriftene som importerer varer. Behovet for tollkreditt for mva vil forsvinne.

Små endringer for uregistrerte

Importører som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal som i dag oppgi og betale avgiften på tollstedet. Forskjellen er at Skatteetaten nå mottar innbetalingen og har ansvaret for eventuell etterkontroll og klagebehandling.

Hva blir endringene i mva-meldingen?

  • Mva-meldingen får 19 poster, der noen er nye og noen har endret innhold.
  • Postene grupperes for å gi bedre oversikt.

Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave. Den nye meldingen gjelder transaksjoner fra 1. januar 2017.

Mer info på skatteetatens hjemmesider : http://www.skatteetaten.no/mva-melding

Med siste versjon av AlphaReg er du alltid oppdatert og vil automatisk få denne endringen i mva-meldingen! 

Skroll til toppen