Delt bruk av alphareg!

alphareg som flerbruker løsning!

Vi jobber nå med en alternativ alphareg løsning. Denne skal gi mulighet til at flere personer og PC’er kan jobbe med samme alphareg. Dette blir ofte kalt Sky- eller, på engelsk Cloud- løsning. Vi benytter et Microsoft Azure miljø for å operere dette. I praksis vil dette bety at en felles database(regnskap, kunder etc.) settes opp felles for dere som kunde. Alle hos dere som skal bruke løsningen installerer en versjon av alphareg på sin PC, men denne er da koplet til den felles databasen som ligger i Azure miljøet. Dette krever da at man har tilgang til Internett når man skal utføre noe i alphareg. Det vil inngå autorisasjonsoppsett og kontroll for å styre hvem som får gjøre hva. F.eks. kan en ha tilgang til alt, en har tilgang til å føre regnskap, en kan bare se på regnskap, en har kun tilgang til Medlem osv.

Denne løsningen vil også kunne utnyttes av en person som ønsker å jobbe med sin alphareg fra flere forskjellige  PC’er på forskjellige steder.

Vi vil også tilby tilgang til enkelte funksjoner, i dette miljøet, via web grensesnitt (nettleser) både fra en PC/Mac, nettbrett (Ipad etc.) og smart telefoner.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når disse løsninger og funksjoner er klare for levering.

Skroll til toppen