Her får du tilgang til å installere fullversjon av alphareg, med innebygget funksjonalitet for å opprette database på lokal PC, og å koble til en eksisterende database.
MERK: Hvis du har lisens på skyløsningen, og ikke har noen aktive klienter lagret i en lokal database, kan du installere sky-klienten i stedet. Den gir samme funksjonalitet, med unntak av muligheten til å benytte lokal database.

For å installere/oppdatere alphareg til siste versjon, kan du klikke på denne linken:
https://download.alphareg.no/alphareg/publish.htm

Når du blir spurt hva du vil gjøre med denne filen, velg Åpne, Kjør eller Lagre (avhengig av din nettleser)
Microsoft Edge vil foreslå Åpne fil, som vist i bildet under. Trykk da på teksten «Åpne fil«.

Neste trinn vil være en sikkerhetsadvarsel. Velg «Installer».

Du vil da se en framdriftsindikator som viser at installasjonsfilen lastes ned.

I forbindelse med at vi  nettopp har byttet ut sertifikatet som installasjon er signert med, kan det i en overgangsfase komme opp en advarsel fra beskyttelses-systemet på din PC. Slik vil advarselen se ut fra Windows Defeneder. Dette kan skje inntil det nye sertifikatet er blitt velkjent på Internet.

Klikk på teksten «Mer info» som er markert med rød ramme

Klikk på «Kjør likevel» for å sette i gang selve installasjon.

Når vårt nye sertifikat er sjekket tilstrekkelig mange ganger, skal den siste advarselen normalt ikke vises.

Blir alphareg blokkert på annen måte fra å starte opp, sjekk denne siden for mulige løsninger

Skroll til toppen